Arhiva

Posts Tagged ‘Suta de Movile’

Apus de soare pe Movila Țiganului, Suta de Movile

Aseară am admirat un apus de soare pe Movila Țiganului – cel mai înalt deal din ansamblul natural Suta de Movile. Ceea ce vedeți jos este o livadă frumoasă de prune. Oamenii tocmai îi culegeau roadele și le încărcau în camion.

Am gustat și eu din ele. Erau foarte bune. Despre Suta de Movile am scris mai pe larg în acest articol. Click mai jos pentru a vedea filmarea de la cei 60 m înălțime. Cîți dintre voi ați urcat vreodată acolo? Citește mai mult…

Suta de Movile – enigma de lîngă satul Cobani

11 august 2011 Un comentariu

Monumentul Suta de Movile se întinde pe un teritoriu de aproximativ 1.600 de ha în regiunea satelor Branişte, Avrămeni și Cobani din raionul Glodeni. Suta de Movile reprezintă un teren deluros, care se aşterne de-a lungul văii Prutului, ocupînd 6 terase ale rîului.

Acesta este singurul loc din Europa, unde sînt concentrate într-un număr atît de mare recife submarine ale mărilor antice care acopereau pe atunci acest teritoriu – Marea Tortoniană şi Sarmatică. Astfel, acest relief s-a format zece sau douăzeci de milioane de ani în urmă. Ce-i drept există şi un alt punct de vedere ştiinţific, conform căruia acest relief complex s-ar fi format în rezultatul spălării rocilor sedimentare moi, dar şi ca rezultat a alunecărilor de teren.

Există, de asemenea, legenda conform căreia aceste dealuri apar ca movile, construite aici de cuceritorii acestor locuri în timpuri străvechi, înmormîntînd după o luptă sîngeroasă ostaşii săi: în movile mici – soldaţii obişnuiţi, în cele mari – comandanţii militari. Dimitrie Cantemir a numit această localitate ”Centum Monticuli”.

Valea celor „O Sută de Movile” face parte din rezervaţia ştiinţifică „Pădurea domnească” și se aşterne pe o distanţă de 8 km în lungime, avînd o lăţime de la 1,7 pînă la 2,3 km şi fiind situată paralel cu cursul rîului Prut, care curge la o distanţă de aproximativ 1,5 km de ea.

În total, pe această cîmpie sînt mai mult de 3,5 mii de dealuri cu înălţimea de la 3-5 pînă la 60 de m. Cel mai înalt deal este situat la răscrucea a 3 drumuri, are o înălţime de 60 m şi se numeşte Movila Ţiganului. Anume de pe această movilă este cel mai bine să priveşti și să contemplezi acest monument unic al naturii.

Informații și fotografii preluate de aici